ศาลแขวงนครสวรรค์
Nakhon Sawan Kweang Court

ศาลแขวงนครสวรรค์
image

ศาลแขวงนครสวรรค์

ตารางนัดพิจารณาคดี ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

แบบคัดกรองศาลแขวงนครสวรรค์

1. สแกนและกรอกข้อมูลล่วงหน้า 1 วัน ก่อนมาศาล

2. ไม่ได้นัดหมาย สแกนและโชว์ผลประเมินก่อนเข้าศาล

ช่องทางการติดต่อห้องพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์


image เอกสารแนบ