ศาลแขวงนครสวรรค์
Nakhon Sawan Kweang Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครสวรรค์

ศาลแขวงนครสวรรค์ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ และบริเวณรอบอาราคศาลแขวงนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

image เอกสารแนบ