ศาลแขวงนครสวรรค์
Nakhon Sawan Kweang Court

image

ศาลแขวงนครสวรรค์

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

 โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0-5688-1674-75

โทรสาร  0-5688-1676

 อีเมล์

nkwmc@coj.go.th

 

 Social